Nội dung khóa học định giá xây dựng

Nội dung khóa học kỹ sư định giá xây dựng. (Quy định tại thông tư số 05/2010/TT-BXD về “Hướng dẫn về đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định  giá xây dựng”do Bộ Xây dựng ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2010)

Nội dung khóa học kỹ sư định giá, cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Nội dung khóa học kỹ sư định giá, cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

(Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá theo đúng quy định)

CHUYÊN ĐỀ TẬP HUẤN

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

   CHUYÊN ĐỀ 1:

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành (8 tiết)

1.1     Những nội dung cơ bản của hệ thống pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình (Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai)1.2     Trìn tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình1.3     Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình1.4     Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

1.5    Điều kiện năng lực các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng công trình.

 

 CHUYÊN ĐỀ 2:Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (8 tiết)        2.1    Phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án       2.2    Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án       2.3    Giới thiệu phương pháp xác định suất vốn đầu tư

       2.4    Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

       2.5    Giới thiệu phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng

 

 CHUYÊN ĐỂ 3. Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình (12 tiết)        3.1    Phương pháp lập định mức xây dựng công trình       3.2    Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình       3.3    Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công công trình.

       3.4   Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

 CHUYÊN ĐỀ 4:Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí (4 tiết) 4.1  Phương pháp đo bóc khối lượng4.2 Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình 
CHUYÊN ĐỀ 5:Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình (4 tiết)5.1   Khái niệm, nội dung vai trò của dự toán xây dựng công trình       5.2   Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình       5.3   Quản lý dự toán xây dựng công trình
CHUYÊN ĐỀ 6:Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)6.1  Mục đích yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng6.2  Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng6.3  Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

 

    

 

 

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ 7:

Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng (8 tiết)

 

7.1 Những quy định chung–          Những vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng-          Các loại hợp đồng xây dựng

–          Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

–          Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng

–          Hiệu lực và tính pháp lý của hợp đồng xây dựng

–          Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

7.2 Những quy định cụ thể

–          Các thông tin về hợp đồng xây dựng

–          Nội dung và khối lượng công việc, yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện

–          Giá hợp đồng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng

–          Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng

–          Điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng xây dựng

–          Tạm ngừng, chấm dứt, thưởng, phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng

–          Khiếu lại và giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

–          Các nội dung khác của hợp đồng

 CHUYÊN ĐỀ 8:Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)8.1Thanh toán vốn đầu tư8.2 Quyết toán vốn đầu tư8.3 Hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng

8.4  Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng

CHUYÊN ĐỀ 9:Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo (4 tiết) 

 

Mọi chi tiết và đăng ký học xin liên hệ:

– Hotline 24/7: 0972.526.086 (Ms Thảo, trưởng ban tổ chức, phụ trách tư vấn chứng chỉ, khóa học, tuyển sinh)..

– Yahoo online 24/7: khoahocxaydung
– Email: khoahocxaydung@yahoo.com.vn

 

 

* Liên hệ trên Facebook:

 

 

 

 

 (khoahocxaydung.edu.vn)

 

album hình ảnh các khóa học

0901.768.111