Tổng hợp các văn bản pháp luật, Thông Tư, Nghị Định hiện nay liên quan đến hoạt động Đấu Thầu

Tổng hợp các văn bản pháp luật hiện nay liên quan đến hoạt động Đấu Thầu

 

THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN VỀ ĐẤU THẦU:

 

 

1. Luật:

 • Luật Đấu Thầu số 43/2013/QH13 ban hành ngày ngày 26 tháng 11 năm 2013

2. Nghị định:

 • Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 • Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

3. Thông tư

 • Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả
 • Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
 • Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
 • Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
 • Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
 • Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/06/2016 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hoá đối với đấu qua mạng
 • Thông tư số 01.2015.TT.BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu,Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
 • Thông tư số 03.2015.TT.BKHĐT.567_568 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
 • Thông tư số 05.2015.TT.BKHĐT.1 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
 • Thông tư số 10.2015.TT.BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

4. Link tải văn bản pháp luật về Đấu Thầu:

 • Quý học viên vui lòng tải các văn bản trên TẠI ĐÂY

 

 

 

5. THAM KHẢO CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN VỀ ĐẤU THẦU:

   

 

 

 

KhoahocXaydung.edu.vn

album hình ảnh các khóa học

0901.768.111